Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

üstün zeka

Üstün Zekalı Çocuklar

üstün zekalı çocuklar

Üstün Zekâlı Çocuklar ve Özellikleri

Okul öncesi dönemde üstün zekâlı çocukların özellikleri nasıldır ve nasıl anlaşılır?

Okul öncesi dönem çocuklarının, pek çok ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli çocuklarınsa, hem kendi yaşıtlarına benzer hem de kendilerine özgü farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca üstün yetenekli çocuklar yaşıtlarının ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hoşlanırlar fakat; daha detaylı ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar.

Üstün zekalı çocuklar, erken dönemde benzer özellik göstermektedirler;

 • Bebeklikte olağanüstü hareketlilik,
 • Uzun dikkat süresi,
 • Anne ve baba  yada bakan kişiyi erken tanıma ve gülme,
 • Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı reaksiyon,
 • Gelişimsel dönüm noktalarına (yürüme, konuşma vb.) hızlı ilerleme,
 • Olağanüstü hafıza,
 • Hızlı öğrenme vede bundan hoşlanma,
 • Erken ve kapsamlı dil gelişimi,
 • Kitaplara karşı aşırı ilgi,
 • Merak,
 • Şakadan anlama yeteneği,
 • Soyut muhakeme ve problem çözme becerileri,
 • Canlı hayal gücü,
 • Duyarlılık ve sevecenlik,
 • Sürekli soru sorma,
 • Arkadaşları ile oynarken lider olma.

Okul Çağında Üstün Zekalı Çocuklar;

üstün zeka

Üstün Zekalı Çocukların Yaratıcılık Alanında Gösterdiği Özellikleri

 • Kendisine yöneltilen sorulara veya karşılaştığı problemlere kendine öz ve zeki birden çok çözüm ve değişik fikir üretir.
 • Düşündüklerini ifadelendirmesi bazen radikaldir ve karşıt görüşlerini ateşli bir biçimde savunur, fikirlerinden asla vazgeçmez, kolaylıkla çok büyük riskler alabilir, maceraya düşkündür.
 • Çok keskin bir mizah anlayışları vardır. Olaylardaki ince mizahı çabuk fark ederler.
 • Güzelliğe duyarlıdır; nesnelerin estetik yanlarını keşfetmeye çalışırlar.

Üstün Zekalı Çocukların Öğrenme Özellikleri

 • Çeşitli konularda oldukça geniş bilgiler depolama özelliğine sahiptir,
 • Çok hızlı bir biçimde bilgileri anımsama ve özümsemeye sahiptir,
 • Karmaşık nesne vede olayları kolaylıkla anlayıp anlaşılabilir ve anlamlı parçalarına kolaylıkla ayırır,
 • Soruların yanıtlarındaki mantıksal yapıyı hemen görür,
 • Çok dikkatli ve keskin bir gözlemcidir,
 • Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümle kurar,
 • Okul başarısı açısından bu çocukların her öğretim aşamasında bulundukları sınıfın ortalama iki sınıf üstünde bilgiye sahip oldukları ve bazı konularda bu üstünlüğün dört sınıf düzeyine ulaşabileceğini araştırmalar belirtmektedir,
 • Özellikle de fen, matematik, dil bilimleri gibi konularda başarılı olmaktadırlar.

Üstün Zekalı Çocukların Liderlik Özellikleri

 • Okuldaki sosyal etkinliklerin büyük bir bölümüne katılır.
 • Sorumluluklarını iyi bilirler. Söz verdiği konularda kendisine güvenilebilir. Söz verdiklerini yerine en iyi biçimde getirirler.
 • Gerek kendi akranı olan çocuklar gerekse yetişkinler arasında öz güveni oldukça fazladır.
 • Sınıf arkadaşları tarafından genellikle sevilirler.
 • Kendisini iyi ifade ederler. Genellikle her şeyi iyi bir biçimde anlarlar.

Üstün Zekalı Çocukların Genel Gelişim Özellikleri

Doğumdan başlayarak, üstün zekalı çocukların bir küme olarak, ortalamanın ve ortalama altı çocuklara göre; doğum ağırlıkları ve boylarının ortalamanın üstünde olduğu ve bu farklılığın her yaş aşamasında devam ettiği ayrıca aralarında beden özürlerine olağan ve olağan altındakilerden daha az rastlandığı, genellikle erken yürüyüp erken diş çıkardıkları, bıngıldaklarının erken kapandığına yukarıda belirtilen araştırmalar değinmektedir.

Özellikle ana dilin öğrenilmesinde okuma ve yazmaya karşı ilgi olağandan çok önce başlamakta ve çocuk tarafından başarılmaktadır.