Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Çocuklar Okul Hayatına Ne Zaman Başlamalı

okul zamanı

Çocuklar okula ne zaman başlaması gerektiği, çocuğun  öncelikle gelişimine bağlıdır

Anne vede babalar doğumdan itibaren çocuklarının tüm yaşamını etkileyecek kararları almakla ilgili yoğun sorumluluk duyarlar. Gelişim basamaklarında sorun yaşamayan çocuklar ise, ebeveynler tarafından daha kolay baş edilir olarak algılanırlar.

İlköğretim aşamasına gelene kadar ki gelişim basamakları daha temel beceriler üzerine kuruludur. İlkokul yaşamı ise bu becerilerin kullanılması ile sürdürülen bir dönemdir. Çocuğun kendini başarılı veya başarısız algılaması ilkokula hazır olarak başlaması ile de ilgilidir.Çocukların zeka düzeylerisosyal vede duygusal gelişimleri, anne baba tutumları gibi birçok faktör okul olgunluğunu etkiler.

Okula başlama ile ilgili karar verilirken sadece çocuğun yaşı göz önünde mutlaka bulundurulmamalıdır. Okul öncesi dönemde bol hikaye okumak vede okunan hikayeler üzerinden konuşmak dil becerilerini geliştirecektir. Çocuğun eğitimi evde başlamakla birlikte, anaokulunda öğrendiklerini evde uygulamasına da izin vermek gerekmektedir.

İlkokul başlamadan önce çocuğun;
 • Öz bakım becerilerini edinmiş olması gerekmektedir. Yemeğini kendisine hatırlatılmadan hatırlatmadan vede yardımsız yemek, temizliğini yapmak gibi temel bakım becerilerini kazanmış olması gerekir.
 • Kalem kullanma becerisinin gelişmiş olması vede basit figürleri çizebilmesi gerekir. Sınırlı boya yapmak, makas kullanmak, ayakkabılarını bağlamak gibi İn motor vede kaba motor becerilerinin yeterince gelişmiş olması gerekir. Çocuk, bireysel vede grup oyunlarına fiziksel olarak tam katılabilmelidir.
 • Verilen talimatlara vede kurallara uymak, grup oyunlarında uyumlu olmak, sıranın kendisine gelmesini beklemek gibi örnekleri içeren sosyal-duygusal olgunluğun gelişmiş olması gerekir.
 • Dil vede kavram gelişiminin yaşı ile paralel gelişmiş olması gerekir. Düzgün konuşması renk, sayı, uzun, kısa gibi temel kavramların kazanılmış olması gerekir.

Bu becerilerin birinde yada birkaçında problem olduğu durumlarda hazırlık sınıfının tekrar edilmesini öneririz. Bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi vede özel bir eğitim programı ile takip edilmesi faydalı olacaktır.

İlkokula Başlamanın Temel Ölçüleri Nelerdir?

 • Okul öncesi eğitimi almış çocukların becerilerini geliştirmekte daha çok istekli olduğu gözlenir.
 • Masa başında oturma, yönergeleri dinleme vede doğru uygulama, başladığı işi bitirmekte çoğunlukla başarılıdırlar.
 • Göz ve el koordinasyonları gelişmiştir. Makas kullanma, kalem ile harf, sayı ve şekli kopya etmekte beklenen olgunluğa sahiptirler.
 • Duygu vede düşüncelerini ifade etmekte isteklidirler. Sorulara cevap verebilirler.
 • Ezbere sayı sayma ve sayı ve kavram ilişkisini oluşturmayı anlamışlardır. Artma, eksilmenin toplama vede çıkarmanın temelini oluşturduğunu fark ederler.

 • Renkler, temel kavramları bilirler.
 • Günlük olayları dün/bugün/yarın kavramlarının içerisinde doğru olarak hatırlar vede ifade edebilirler. Hikayeleri doğru sıra ile anlatabilirler. Dil gelişimleri yaşıtları ile de paraleldir.
 • Öz bakım becerilerini kazanmış vede bunları yardımsız yerine getirmekte isteklidirler. Sorumluluk alabilirler vede davranışlarının sonuçlarından haberdardırlar.
 • Akranları ile ilişkilerinde sorunlarını kendileri çözerler. Duygularını kontrol edebilir vede kabul edilir şekilde ifade ederler.
 • Grup oyunlarına katılmak, oyuna kabul edilmiş, oyunun kurallarına vede haklara saygılı olmakta isteklidirler.


Yazar

Uzman Pedagog Güzide SOYAK

kaynak:cocukludunya.com