Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

robotik kodlama nedir

Robotik kodlama ve Çocuk

Çocuklar için Kodlama Eğitiminin Önemi

Günümüzde yaşadığımız teknolojik gelişmeler, çocukların bu gelişmelerle daha çok içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Çocukların ebeveynlerinde gördükleri cihazları merak etmeleri engellenememektedir ve eninde sonunda bu cihazlarla tanışmaları gerçekleşmektedir. Bilgisayar ve akıllı cihazların çocuklar üzerinde olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde de ebeveynlerin bu konudaki endişeleri git gide artmaktadır.

Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları kaçınılmaz bir son olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıkları olmalıdır. Robotik kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri zamanlar, olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürebilir.

Çocuklar Bilgisayarla Konuşmayı Öğreniyor

İnsanların birbiriyle konuşup, anlaşabilmeleri için sağlıklı bir iletişim kurmaları gerekmektedir. Aynı durum bilgisayarla insanlar arasında da geçerli olduğunu bilmemiz gerekir. Bilgisayarın dilini öğrenen bir kişi, onlarla iletişime geçerek onları kendi amaç ve düşünceleri için kullanabilmektedir.

Bilgisayar, yüksek işlem gücüne sahip olmaları ile beraber çok hızlı ve net sonuç üretebilen cihazlardır. Akıllı cihazlarında temelinde olan bilgisayarlar, onlarla iletişime geçen insanların verdiği komutları yerine getirirler. Yazılım dili olarak adlandırılan ve kodlamada kullanılan diller, bilgisayara komut vermek için tasarlanmışlardır. Kodlama prensiplerini ve yazılım dillerini bilen kişiler, bilgisayarın sahip olduğu işlem gücünü kendi işleri için rahatlıkla kullanabilmektedirler. Bu nedenden dolayı, kodlama eğitimi almak ve bu konuda kendini geliştirmek bu cihazları verimli bir şekilde kullanmak için önem arz etmektedir.

Çocuklar için Kodlama Eğitimi ve önemi

Okul öncesi dönemi itibariyle çocuklar kodlama eğitimi almaya uygundurlar. Oyuncaklar ve mobil oyunlar sayesinde kodlamayla tanışan çocuklar, ortalama 10 yaşından sonra yazılım dili kullanarak kodlama yapma konusunda uygun yeterliliğe ulaşmaktadır. Özel olarak tasarlanan ve geliştirilen oyunlar ve oyuncaklar, basit komutlar verilerek kodlamanın öğrenilmesini sağlamaktadır. Belli bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları bulmalarını ve bunları adım adım işletmeleri, kodlamanın temelinde yatan bir olgudur. Bu oyunlar ve oyuncaklar da bu amacı yerine getirmek için bu şekilde tasarlanmışlardır.

Kodlama Eğitimine Erken Yaşlarda Başlayan Çocuklar

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma, yönetme ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinaların nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır. Bu nedenle zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri, onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Çocukların robotik kodlama eğitimleri almaları gelişimleri için çok önemlidir.

kaynak: çocukyeri.com