Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

PET nedir ve Ne işe yarar?

PET olarak da kısaltılan “positron emisyon tomografisi”, 2000’li yıllardan itibaren tüm dünya ile paralel şekilde ülkemizde de kullanılmaya başlanmış olan bir tetkik yönteminin kısa adıdır.

Bu yöntem ile insan vücudundaki organ vede dokuların aktivitesi ölçülebilmektedir. Bu yöntem, detaylı anatomik bilgiyi sağlayan ve CT ya da BT denilen tomografi ile birleştirildiğinde ise, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, sarkoidoz gibi akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve alzheimer demans ayırımı gibi pek çok alanda oldukça çok faydalı bilgiler sağlamaktadır, ancak halen tıpta en yaygın kullanım alanı, kanserlerdir.

     Yöntemin temel çalışma prensibi, kanserli hücrenin normal hücreden daha hızlı vede kontrolsüz çoğalmasına dayanır. Yüksek aktivite gösteren bu hücrelerin enerji ihtiyaçları da, normalden fazladır. Kanserli hücrelerin bu süreçte en sık kullandığı maddelerden biri olan glikoz yani şeker, radyoaktif olarak işaretlendikten sonra uygun koşullarda hastaya verildiğinde, kanserli dokunun yeri bu yöntem ile saptanabilmektedir.

Bugün için PET-CT, gerek akciğer gerekse diğer organlardaki kanserin ilk teşhis aşamasında doğru yerden biyopsi alınması, tedavi öncesi kanserin yaygınlığının belirlenmesi vede hastalığın evrelendirilmesi , tedavinin planlanması ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılır.

     PET-CT ile günümüz tıbbında özellikle kanser tanı vede tedavi takibinde ciddi gelişmeler sağlanmıştır, ancak yöntemin radyasyon içerdiği bilgisi de daima hatırda tutulmalıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmaları önerilmektedir.

Kaynak:Türk Toraks Derneği