Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Sarkoidoz nedir?

Vücudun başta akciğer vede göğüs içi lenf bezleri olmak üzere bir çok organında hastalık yapma potansiyeli olan, muhtemel genetik bir yönü bulunan bir hastalıktır. Alınan doku parçalarının patolojik incelemesi çoğu zaman ise, tüberküloz (verem) ile karışmaktadır.

Hastalığın sebebi net olarak bilinememektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sürdürülmekte, hastaların doku biyopsi çalışmalarında bazı mantar, bakteri vede tüberküloz basili kalıntılarının bulunması, sarkoidozun acaba adı geçen bu etkenlerle ilgili olacağı konusu, bilim çevrelerinde tartışılmaktadır.

Afrika kökenlilerde bu daha sık görülmektedir. Tüberküloz ile de büyük benzerlik gösteren bir hastalıktır. En sık lenf bezleri (%90 sıklık ile), akciğerleri (%90), karaciğeri (%60 ile 90), gözleri (%25), iskelet sistemini (%25-50) ve deriyi (%25) etkiler.

Eklem ağrıları ile ortaya çıkabiliyor, romatizmal hastalıklarla karışabiliyor. Verem hastalığında çoğunlukla pozitif olan PPD testinde (tüberkülin cilt testi) bu hastalıkta %90 olasılıkla hiç reaksiyon ortaya çıkmayabiliyor. Bu da verem hastalığıyla sarkoidozu ayırmakta Göğüs hastalıkları uzmanına ip ucu verdiği de bir gerçek.
Fakat çoğu zaman sarkoidozun tanısı için uygun yerden yapılan biyopsi gerekir.

Birçok organı etkilyebilmesine karşın, çoğu zaman kendiliğinden iyileşen bu ilginç hastalık günümüzde halen pek çok bilinmezle dolu olduğu da unutulmamalıdır.

Kaynak:Türk Toraks Derneği