Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

anestezi

anestezi ve çeşitleri

Anestezi Nedir? Uyutulunca Ne kadar Uykuda Kalabilirsin?…

Sağlık sorunlarının bazıları hastaların ameliyat olmasını gerektirir. Bu durumda hastanın aklına gelen ilk soru genellikle “Ameliyat sırasında acı çeker miyim?” şeklinde olmaktadır. Cevap ise; “Hayır!   Yapılacak ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirileceğinden ameliyat sürecinde uyuyacaksınız, hiçbir şey duymayacaksınız” yanıtını aldığınızda, tuhaf bir duyguya kapıldınız, ürperdiniz veya korktunuz : “Ya uyur da uyanamazsam”. Diye endişelendiniz mi?

anestezi nedir ile ilgili görsel sonucu

Endişelenmekte haklısınız! Televizyonda, gazetelerde zaman zaman Anestezi ile ilgili olumsuz haberleri izliyor hatta okuyorsunuz? Hastalar duygularını genelde doktorlarına açıklayamıyorlar. Bu durum pek çok kişinin ameliyat kararı verildiğinde yaşadığı bir durum olup, ameliyat sürecinin bu korkularla yaşandığı sonradan kişilerce anlatılmaktadır.

Halbuki uygun şartlar altında, işinin ehli olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı (Anestezist) tarafından özenle uygulanan anestezi ile hastanın operasyon sırasında güvenliği ve konforu sağlanacaktır. Bu şartlar altında ameliyat olacağınızı bilmeniz, ameliyat sürecini endişesiz olarak geçirmenizi sağlayacaktır.

Anestezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ile ilgili merak ettikleriniz:
 

Anestezi Nedir?

İlgili resim

Anestezi; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Anestezist tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi vede sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır. Genel veya lokal anestezi olarak iki şekilde uygulanır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı; Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış, alanının teorik vede pratik tüm bilgileri ile donanmış, tekrar yaşama döndürme becerisini etkin bir şekilde yapabilen, ameliyat sonrası hasta bakımında yetkin, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen, bu bilgi vede becerisi ile hastanın/sizin ameliyat sürecinizi güvenle geçirmenize, sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir.

İlgili resim

Anestezi, kelime anlamı olarak da “hissizlik, duyusuzluk”  demektir.  Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız vede hatırlanmayan işlemlerdir. Fakat güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır. Bu sebeple anestezi uzmanı sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklaşık 150 yıldır anestezi ile yapılmaktadır vede ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile birlikte olmuştur.

Anestezi doktoru ameliyat öncesi sizi yani hastayı muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verecektir.

Peki! Kaç türlü Anestezi vardır?

 • Genel Anestezi:

Hastanın anestezi altında bilincinin tam kapalı yani şuursuz olması demektir. Genel anestezi oluşturmak için kullanılan maddelere genel anestezikler adı verilmektedir. Damardan verilenlere intravenöz, solunum yolu ile oksijen ile birlikte kullanılanlar inhalasyon anestezikleri olarak da adlandırılır.

genel anestezi ile ilgili görsel sonucu

Her hastanın özelliğine göre seçilebilecek çok sayıda anestezikler de bulunmaktadır. Eskiden çok kullanılan vede anestezi ile özdeşleşmiş olan Eter son yıllarda kullanılmamakta olup, onun yerini modern tıp teknolojisi ile geliştirilen, çok daha iyi sonuçlar veren başka ilaçla almıştır.

 • Bölgesel Anestezi:

bölgesel anestezi ile ilgili görsel sonucu

Vücudun bir kısmının; ( kol, bacak, göğüs gibi ) lokal anestezik adı verilen ilaçların iğne ile enjekte edilerek uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi” denilir. Spinal, epidural, sinir bloğu vb. gibi çeşitleri de vardır.

 • Lokal Anestezi:

lokal anestezi ile ilgili görsel sonucu

Küçük cerrahi girişimlerde, sadece girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır. Bu uygulamayı ameliyatı yapacak olan doktor yapabilir, fakat hastanın yaşamsal fonksiyonların takibi veya sakinleştirilme gereksinimi olduğunda lokal anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.

Peki! Anestezist ve siz

anestezi korkusu ile ilgili görsel sonucu

Hasta ameliyat süresince uyku halinde olduğundan anestezistin onun için neler yaptığını vede kendisine nasıl yardım ettiğini, onun yararına neler yaptığını bilmez. Anestezist ameliyatın öncesi, ameliyat süreci vede sonrası da dahil olmak üzere sürekli olarak yanınızdadır.

Ameliyattan önce:

 • Sizi odanızda ziyaret edip, sağlık durumunuzu inceler, muayene eder,
 • Yapılmasını istediği tetkikleri, tedavi vede bakımı, gerekli gördüğü konsültasyonları önerir,
 • Anesteziden önce gereken ilaçları yaptırır.
 • Muayene sonucuna vede hastalığınıza göre size en uygun anestezi yöntemini, ameliyathaneye gelişinizden itibaren yaşayacağınız süreci ve yapacaklarını anlatır, varsa sorularınızı yanıtlar.
 • Hukuki olarak gerekli olan anestezi uygulamasının süreçle ilgili bilgileri içeren aydınlatılmış onay formunu anlatıp, imzalatarak yanınızdan ayrılır.

Ameliyat süresince:

 • Ağrı duymamanız için gerekli ilaçları uygular, kalp ile dolaşım ve akciğerlerinizin düzenli çalışmasını kontrol eder, bunların ve diğer organların iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri, ihtiyaca göre serum, kan-kanürünleri ve diğer ilaçları uygular.
 • Ameliyat sırasında uyuduğunuz için anestezistin, cerrahın işini kolaylaştırmak vede sizi yaşatmak için yaptığı bütün bu işlerden haberiz olmayacaktır!
 • Ameliyat süresince sizinle birlikte olan anestezist, sizin yakın korumanız, yaşamınızın sürekli bekçiliğini de yapmaktadır. Anestezistin varlığında cerrah bütün hastanın güvende olduğunun bilinciyle dikkatini kendi işine vererek daha rahat çalışacaktır.
   

Ameliyattan sonra :

ameliyat sonrası anestezi görevleri ile ilgili görsel sonucu

Anestezistin görevi size sadece ameliyat için anestezi vermek (uyutmak) değil, aynı zamanda anesteziden de çıkarmaktır (ayılma=uyandırmak). Onun diğer önemli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanızı sağlamak, ameliyattan sonra da ağrı duymamanız vede sağlıklı kalmanız için gerekli bakım ve tedavileri planlamak ve uygulatmaktır.

Ameliyat sonrası ortaya çıkan veya oluşabilecek ağrılar, anestezist tarafından planlanan bir yöntemle özel cihazlar yardımı ile sizin kontrolünüz altında (hasta kontrollü analjezi ) kontrol altına alınmaktadır.

Anestezi yeterli bilgi vede deneyimi olan kişilerce (Anestezist) uygun şartlar altında, uygulandığında son derece güvenli,aynı zamanda ameliyat sürecinde hastanın konforunu,ameliyata tahammülünü sağlayacak bir uygulama olduğunu bilinmelidir.
 

Anestezistin Ameliyathane Dışındaki Görevleri;

Yoğun Bakım:

yoğun bakım ile ilgili görsel sonucu

Anesteziyoloji bilinenin aksine, oldukça geniş kapsamlı multidisipliner bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezistlerin, ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi uzmanının diplomasındaki ismiyse, “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı” dır. 

Animasyon, “canlandırma” , Reanimasyon ise “yeniden canlandırma” anlamında   kullanılan bir terim olup, herhangi bir neden veya sebeple yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmalarını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür.

Pek çok insanı yaşama döndüren tüm bu çabalar sonucunda, bugünkü Yoğun Bakım Üniteleri’nin temeli de oluşmuştur. Yoğun Bakım Ünitelerinin yönetimiyse; anestezistlerin ameliyatta anestezi altındaki hastalarının yaşamsal fonksiyonlarını yoğun bir biçimde izleyip , sürdürürken kazandıkları deneyimlerinden dolayı çoğunlukla anestezi uzmanlarınca sürdürülmektedir.

Yoğun Bakım, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” ne göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yandal Uzmanlık Alanı olarak tanımlanmıştır.

Algoloji:

algoloji ile ilgili görsel sonucu

Ağrının geçmişi insanoğlu kadar eski olduğu bir gerçektir. Herkes yaşamının herhangi bir döneminde farklı nedenlere veya sebeplere bağlı gelişen, farklı şiddetlerdeki ağrılardan yakınmıştır. Ağrının fizyolojisinin giderek daha açık olarak tanımlanması ile son yıllarda modern tıbbın içerisinde Algoloji Bilim Dalı hızla gelişmiş vede bugünkü konumuna gelmiştir.

Anestezistler anestezi uyguladıkları hastalarında ağrıyı dindirmede becerilerini anestezi dışınada taşıyarak değişik nedenlere bağlı oluşan akut vede kronik ağrı tedavisini de üstlenmişler ve bu alana yoğun bir ilgi duymuşlardır. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı, özellikle kronik ağrı artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Hastalıklara bağlı ağrılar ise, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkmaktadır. Bazı kronik ağrı sendromlarının nedeni belli değildir ve bu durumda çabalar kişiye ağrısız konforlu bir yaşam sürdürmesini sağlamaya yöneliktir.

Ağrı Tedavi Merkezlerinde kronik ağrılı hastalar; değerlendirilip, tanıları konularak vede multidisipliner bir yaklaşımla uygun tedavileri planlanmalı, bilimsel temellere dayandırılarak hazırlanan protokollere göre tedavi edilmelidir.

Anestezi uzmanı doktorlar ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif vede primer rol almaktadır. Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü, ağrısız doğum vede dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir. Algoloji, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” ne göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yandal Uzmanlık Alanı olarak tanımlanmıştır.

Kaynak:webb.deu.edu.tr