Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

çocuklarda büyüme geriliği

Büyüme Geriliğinin Belirtileri

“Büyüme geriliğini tanımlayabilmek için öncelik ile normal büyümenin nasıl olduğunu anlamak gerekmektedir” diyen uzmanlar büyüme geriliğinin nedenlerini anlattı.

Büyüme geriliğinin belirtileri

Büyüme, vücudun en küçük birimi olan hücrelerin sayısı ve büyüklüklerinin artması sonucu oluşurken, gelişmeyse, bu hücrelerin fonksiyon kazanması, belli işlevleri yerine getirebilecek olgunluğa erişmesidir.

Çocuklarda büyüme ve gelişme her yaş grubunda, kız ve erkek cinsiyette bazı farklılıklar göstermektedir. Çocuklar, her yaşta aynı hızda büyümüyorlar. Benzer şekilde, her yaş grubu için büyümeyi olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler de değişik oluşturmaktadır. En hızlı büyüme, anne karnında, daha sonra ilk 2 yaşta ve ergenlik döneminde kendini göstermektedir.

BÜYÜME GERİLİĞİNİN NEDENLERİ

Büyüme, canlıların temel bir özelliği olup insan yavrusunun büyümesi, genetik olarak programlandıktan sonra birden fazla çevresel faktörün ve hormonların etkileşimi ile gerçekleşmektedir. Normal büyüme ve gelişme, sağlığın en önemli göstergelerinden sadece birisidir. Normal büyüme için; sağlıklı hücre yapısı, yeterli beslenme, sportif aktivite, büyümeyi etkileyen hormonların ve büyüme faktörlerinin varlığı da gereklidir.

büyüme geriliği ile ilgili görsel sonucu

Büyüme, öncelikle hücrelerin bölünerek çoğalması ile başlıyor. Bunu hücrelerin genişlemesi ve belli işlevleri kazanması takip ediyor. Tüm bu aşamaların sağlıklı ilerleyebilmesi için, bireyin büyüme faktörlerinin ve genetik yapısının sağlıklı olması gereklidir. Doğumdan önce büyüme genellikle; bebeğin yaşadığı ortamın yani annenin sağlık durumu, beslenmesi, hastalıkları ile yakından ilişkiliyken doğumdan sonra büyümeyi etkileyen faktörler değişiklik göstermektedir.

Doğumdan sonraki ilk 2 yaşta çocuğun dengeli beslenmesi, hastalıklardan korunması ve sevgi ortamında büyütülmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte büyümeyi sağlayan birtakım hormonlar vardır ki, bunların en önemlisi “büyüme hormonu” dur.

BÜYÜME NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR

Büyümenin değerlendirilmesinde, yalnızca boyun ölçülmesi asla yeterli değildir. Boy uzunluğu ve boy uzama hızı, vücut ağırlığı ve ağırlık artış hızı, baş çevresi ve baş çevresindeki artış hızı, vücut bölümlerinin birbirlerine oranı bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Dahası bu tespit sırasında, her çocuğun anne ve baba boylarına göre genetik potansiyeli değerlendirilmeli ve hedef boyları belirlenmelidir.

büyüme geriliği ile ilgili görsel sonucu

Büyümenin değerlendirilmesinde, ülkeler arasında da bazı farklılıklar vardır. Bir ülke çocuğu için normal kabul edilen boy, diğer bir ülke çocuğunda kısa veya uzun olabilir. Bu sebeple, her ülkenin kendi standartlarında çocuklarının boylarını değerlendirmeleri esastır. Tek bir ölçüm yapılan çocuk, bu eğrilerde normal olabiliyor. Oysa bu çocuğun boyunun, önceki ölçümlerde büyüme eğrisinin üstlerinde seyrederken, bir basamak alt çizgiye geçmesi de normalden sapmasıdır.

Bu durumun mutlak olarak araştırılması gerekmektedir. Sonuç olarak da büyümenin doğru değerlendirilmesi için, çocuklarımızın düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Fakat bu şekilde; boy kısalıklarını, büyüme geriliklerini ve buna sebep olan hastalıkları daha erken yakalama ve tedavi etme şansına sahip olabileceksiniz.

FORMSANTE