Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Akciğer Nodülleri Nedir?

Akciğer nodülleri, akciğer grafisinde yada bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında görülebilen yuvarlak, beyaz noktalar (küçük dokular) olarak görülen, 3 cm’den küçük kitleleridir.

akciğer nodülü ile ilgili görsel sonucu

Akciğer nodülleri genellikle iyi huylu oldukları için herhangi bir tedavi gerektirmiyorlar. Eğer nodül uzun aralıklarla yapılan radyolojik incelemelerde aynı büyüklükte görülüyorsa, habis olma ihtimali çok düşüktür. Fakat yine de doktor tarafından yapılan takip ve taramalarla nodüllerin boyutu veya şekli belirli aralıklarla izlenmeli ve takip edilmelidir.

Akciğer nodüllerinin bazılarında büyüme ve şekil bozukluğuna bağlı olarak habis (kanser) olup olmadıklarını belirlemek için testler istenebilmektedir. Genel olarak, 3 mm’den küçük nodüller iyi huylu olma eğilimindeyken, 20 mm veya daha büyük nodüllerin kötü huylu olma ihtimaline karşı daha gelişmiş yöntemlerle tetkik edilmesi uygun görülebilir.

Nodül Belirtileri
Akciğer nodüllerinin çok büyük bir kısmı herhangi bir belirti göstermemektedir. Göğüs bölgesinde başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfi olarak saptanmaktadır.

Tanı Yöntemleri
Kötü huylu akciğer nodülleri, akciğerin kendi kanseri veya vücudun başka yerinde bulunan bir kanserin akciğerlere metastaz (yayılan) yapması sonucu meydana gelirler.

İyi huylu akciğer nodüllerse, aşağıdaki sebeplerden dolayı da meydana gelebilir;

  • Tüberküloz ve zaatüre gibi bakteriyel enfeksiyonlar
  • Akciğerin mantar enfeksiyonları
  • Akciğer kistleri ve abseler
  • Hamartoma (hücre bozulması)
  • Romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması), sarkoidoz gibi romatolojik hastalıklar

Akciğer röntgeninde akciğer nodülü tespit edildiğinde, hekiminiz detaylı tıbbi öykünüzü sorgulayacak ve fiziksel muayene yapacaktır. Ardından, nodülün büyüklüğü, konumu ve görünümüne göre aşağıdaki bazı testleri istenebilir:

akciğer nodülü ile ilgili görsel sonucu

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Akciğerlerde küçük boyutlu nodül görünümü tespit edilirse, BT taraması kullanarak genellikle 2 yıllık bir süre için periyodik dönemlerde kontrol edilebilir. Bu süreç içinde nodülün büyüklüğü veya karakteristik özellikleri değişmezse, muhtemelen iyi huyludur ve genel olarak başka bir tedaviye ihtiyaç duymaz.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Taraması

PET taraması, hastanın klinik bulguları, nodülün büyüklüğü ve diğer karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kötü huylu olması ihtimali olan nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. PET taraması ayrıca vücudun geri kalan kısmında da kanser gibi, yüksek aktiviteye sahip dokuların olup olmadığını belirleyebilmektedir.

Biyopsi

Yapılan BT taraması sonucunda nodül büyüklüğü, şekli yada görünümü nedeniyle şüpheli kabul edilirse, kötü huylu olup olmadığını belirlemek için biyopsi (küçük doku örneği) alınabilir.

Bronkoskopik Biyopsi

Eğer nodül hava yollarının yakınında ise, ağız yada burun yoluyla sokulan bir bronkoskopi (küçük bir kamera ile esnek bir tüp) kullanılarak parça alınabilir.

akciğer nodülü ile ilgili görsel sonucu

İğne Biyopsisi

Nodül, dışarıdan kolayca ulaşılabilecek, cilde yakın bir yerleşimdeyse, BT görüntülemesi altında iğne kullanarak nodülden örnekleme yapılabilir.

Biyopsi yöntemiyle alınan hücreler bir patalog tarafından incelenecek ve hücrelerin kötü huylu olup olmadığına karar verilecektir Patalog tarafından gelen bilgiler doğrultusunda tedavi yöntemleri belirlenir.

Tedavi Yöntemleri

Akciğer nodüllerine yaklaşım, nodülün özelliğine göre değişmektedir. İlk etapta iyi huylu olduğu düşünülen nodüller, periyodik olarak BT taraması ile izlenerek boyut yada şekil değişiklikleri takip edilebilir.

Eğer ki, nodülün kötü huylu olduğu düşünülüyorsa, bu durum biyopsilerle de teyit edildikten sonra, öncelikle vücudun herhangi bir yerinde yayılıp yayılmadığını belirlenmelidir. Nodül, sadece akciğerde ise, ilk seçenek olarak cerrahi tedavi tavsiye edilmektedir. Bu yüzden akciğer nodüllerinde erken teşhis, akciğer kanserlerinin tedavisinde çok yararlı olmaktadır.

Eğer nodüllerin kanser dokuları olduğu ve metastaz yaptığı (vücudun diğer bölgelerine yayıldığı) gösterilirse, radyasyon tedavisi, kemoterapi yada ikisinin bir kombinasyonu olan bir tedavi yöntemi önerilebilir.

Ayrıca İnceleyebilirsiniz… Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

ACIBADEM