Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Bebeklerde farklı bacak uzunluğu kalça çıkığı belirtisi mi?

Doğuştan veya sonradan gelişebilen bebeklerde kalça çıkığı, doğumdan itibaren yapılacak takip ile belirlenebilir. Bebeğinizin bezini sıkı bağlamayın, dar kıyafetler giydirmeyin ve bebeği kundaklamayın.

Bebeklerde kalça çıkığı nasıl anlaşılır?

Yenidoğan bebeklerde yapılan ilk kontroller, bebeklerin gelecekte yaşayabilecekleri sorunların önüne geçebiliyor. Gelişimsel kalça displazisi veya halk arasında bilinen adıyla kalça çıkığı da bu rahatsızlıklardan biri. Her 100 yenidoğan bebeğin 2’sinde rastlanan gelişimsel kalça displazisi kız çocuklarında erkeklere oranla 6 ile 8 kat daha fazla görülür.

Bazı çocuklarda doğumun hemen ardından kalça çıkığı belirtilerini görmek mümkün olabilirken, bazılarındaysa, hastalık sinsi seyreder ve ergenliğe kadar belirti vermeden ilerleyebilir. Kalça çıkığının kendini gizlediği kişilerde ilerideki yıllarda kas hastalıkları gibi önemli sağlık sorunlarının bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

Ailede kalça çıkığı var ise…

Rahatsızlığın ortaya çıkışında kalıtımsal etkenler ve aile öyküsü önemli rol oynamaktadır. Araştırmalara göreyse, ailesinde kalça çıkığı olanlarda görülme sıklığı yüzde 34 oranında artıyor. Bununla birlikte, tortikollis (eğri boyun) ve metatarsus varus gibi ayak deformite sorunları olan çocuklar, makat gelişli doğan bebekler de yüksek risk grubunda kabul edildiğinden gelişimlerinin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Erişkin çağda kalçasında dejeneratif artrit gelişen kadınların da kalça çıkığı açısından sorgulanması önemlidir. Bu sorunu yaşayan kadınların yarısında etken gelişimsel kalça displazisi olmaktadır.

Doğuştan kalça çıkığı takibi yapılmalıdır

Kalçada oluşabilecek dengesizlikler açısından doğumdan önceki son 4 hafta ile doğumdan sonraki ilk 2 hafta önem taşmaktadır. Bu sebeple yenidoğan dönemindeki sağlam çocuk takiplerinde, kalça çıkığı değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Bir çocuk doktoru yada ortopedist tarafından yapılacak ayrıntılı muayene ile tespit etmek mümkün. Tanının erken konmasıyla olası sakatlıkların da önüne geçilebiliniyor.

Kalça çıkığı belirtileri nelerdir?

Yapılacak fizik muayene sırasında bebeğin bacaklarında uzunluk farkı gözleniyorsa, poposundaki kıvrımlarında yükseklik farkı varsa ve bebek bacaklarını ayırmakta zorlanıyorsa kalça ekleminde bir sorun olduğundan şüphelenilmelidir. Özellikle risk grubunda yer alan çocukların çok daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.

Bazı hastalar için tanı koymada fiziki muayene tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu durumda görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Kalça ultrasonografi ve 4. aydan sonra da röntgen, tanı için önem taşır. Kalça çıkığı tanısının doğum sonrası ilk 3 hafta içinde konmaması ve tedavinin başlamaması durumunda çocuğun kalça eklemlerinde aşınma başlayabilir. Bu çocuklarda ergenlikte yada sonrasında sancılı bir artroz yaşanabilir.

Kalça çıkığı tedavisi nasıl yapılır?

Kalça çıkığı erken tanı ile tam tedavi edilebilen bir durumdur. “Pavling bandajı” yöntemi tedavide son derece etkin bir şekilde kullanılır ve başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Pavling bandajı ile çocuğun bacaklarının sağlıklı bir bebeğin kalça eklemlerinin rahim içinde aldığı normal konumda tutulması sağlanır.

Bu tedaviye, tam iyileşme sağlanıp, çocuğun kalça kemiklerinin normal biçimlerini alıncaya kadar gün boyu takmak suretiyle devam etmek gerekmektedir. Doğum sonrasında oluşabilecek kalça çıkığının önüne geçebilmek için bazı önlemler alınması gerekir. Öncelikle doğumdan itibaren kalçanın gelişmesinin sorunsuz devam etmesi için bebeklerin en uygun şekilde taşınması gerekiyor. Bu konuda doktorunuzdan veya hemşirenizden yardım isteyebilirsiniz.

Kundaklamayın ve bezini sıkı bağlamayın

Ara bezi bağlanırken ve kucakta taşındığı sırada bebeğin bacakları ayrık tutulmalı, bebeklere bacaklarının serbest hareket etmesini önleyecek biçimde dar kilotlu çorap veya tulum giydirilmemeli. Aynı zamanda bebeği kundaklamak veya bacakları germek gibi kalça çıkığına neden olabilecek hareketler yaptırılmamalı. Başarılı bir tedavi sonrasında çocuk herhangi bir kalça sorunu yaşamadan büyümesine devam edebilmektedir. Fakat gelişimini tamamlayıncaya kadar çocuğun düzenli kontrollerinin yapılmasında yararlıdır.

Kaynak:acıbadem.com