Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte mahkeme çocuğun durumunun ne olacağıyla ilgili Av. Ayet Metehanoğlu Mete konu hakkında bizleri bilgilendiriyor.

Boşanma halinde en büyük sorun genellikle çocuğun velayetinin kimde kalacağıdır. Kimi zaman boşanma davası açıldıktan sonra ebeveynlerin çocuğun velayetini almak istemeleri çocuğun menfaatini düşündükleri için değil, birbirlerine zarar vermek için olduğu da görülmektedir. Taraflar her ne kadar velayet durumunu çatışmaya dönüştürse de velayet hakkında karar verecek olan her zaman hakimdir. Hakim çocuğun velayeti konusunda üstün taktir yetkisine sahiptir. Yerel mahkeme hakimi, karar verirken müşterek çocuğun üstün menfaatini düşünerek karar veriyorlar.

Yerel mahkeme velayetin kime bırakılacağına karar verirken, tarafların ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğun yaşını, ihtiyaçlarını, hata ve hatta çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ve durumda ise çocuğun isteğini de göz önünde bulundurmaktadır.

Türk hukukunda uygulamada 3 yaşa kadar olan çocuğun anne şevkatine muhtaç olduğu düşünülerek velayet anneye verilmektedir. Fakat bu bir kıstas değildir. Anne hastaysa, çocuğu ihmal edecek ise yada başka durumların varlığı halinde çocuk küçük de olsa velayeti babaya da verilebilmektedir. Toplanan deliller ve alınacak uzman raporları doğrultusunda velayete ilişkin karar verecek olan kişi yine davayı yürüten hakimdir.

Velayet konusunda en önemli husussa; çocuğun üstün yararıdır. Çocuk maddi manevi kimin yanında daha iyi şartlara sahip olacaksa velayeti ona verilmelidir.

Çocuğun üstün menfaati derken genellikle küçük ve bakıma muhtaç çocuklarda çocuğun gelişimi, ahlakı, eğitimi, üstün menfaati gözetilerek gerekirse uzman bir pedagog görüşü alınarak çocuğun velayet durumu düzenlenmesi gerekir.

Evlilik birliği içerisinde anne ve babanın velayet hakkı ortaktır. Boşanma halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğun velayeti taraflardan sadece birine veriliyor. Fakat ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler sebebiyle boşanma sonrasında ortak velayet kararı verilir hale gelmiştir.

Ortak velayet tarafların boşandıktan sonra müşterek çocuğun eğitimi, öğretimi, bakımı, korunması vs. gibi tüm konularda eşit hakka sahip olması anlamına gelmektedir. Her ne kadar ortak velayet Türk Medeni Kanunumuzda yer almasa da uygulamada sıkça görülür hale getirilmiştir. Bizim düşüncemizse, velayetin ortak olmasının çocuğun gelişimi açısından daha yararlı olacağı yönündedir. Çocuk ortak velayet halinde kendini hiç yalnız hissetmeyecek, çocuğun gelişimini daha olumlu yönde etkileyecektir.

Kaynak:milliyet.com