Anne Çocuk Bilgisi

Sağlık, Magazin ve Haber Portalı

Seyfi Dursunoğlu’nun mirası hakkında bilinmeyenler…

SEYFİ DURSUNOĞLU’NUN VASİYETİ GEÇERLİDİR…!

Merhum sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesine yeğenleri tarafından yapılan itiraz sonrasında miras konusu ve mirasçıların hakları da gündeme gelmiş oldu. Vasiyetnameye kimler, hangi durumlarda itiraz edebilir, kimler itiraz etme hakkına sahiptir gibi pek çok soru da merak konusu oldu. Ticaret Hukuku Uzmanı Avukat Şeyma Baykal, miras davalarına ilişkin bilinmeyenleri bize anlattı.

İŞTE! MİRAS DAVASINA İLİŞKİN AYRINTILAR…

Seyfi Dursunoğlu’nun sağlık raporu aldıktan sonra; 2 tanıkla birlikte noter huzurunda mirasını ‘Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği‘ne bırakmasının ardından yeğenlerinin vasiyete yaptığı itiraz sonrasında miras davasına ilişkin pek çok soru da gündeme geldi.

‘Yeğenler saklı paylı mirasçı değildirler. Bu sebeple hak iddia edemezler’

Merhum Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamenin düzenlenmesinin, hangi koşullarda geçerli olacağının ve hangi durumlarda iptale tabi olacağının kanunda ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarda açıkça belirtildiğini belirten Avukat Şeyma Baykal, yeğenlerin Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde belirtilen saklı paylı mirasçılardan olmamaları sebebiyle mirastan hak iddia edemeyeceklerini belirtti.

‘Yaşlı kişilerin yapmış olduğu işlemler sırasında doktor veya heyet raporu almaları zorunlu değildir…’

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun iptali istenen vasiyetnamesinde bir noksanlık bulunmadığının ve iptal isteminin yerinde olmadığının özellikle altını çizen Baykal ‘Yeğenlerin, tanıkların yaşlı olması ve bir dernek çalışanının orada bulunması sebebiyle vasiyetnamenin iptalini talep etmeleri de hukuki dayanaktan yoksundur. Çünkü yasalarımızda yaşlı kişilerin yaptıkları hukuki işlemler sırasında doktor veya heyet raporu alınmasını zorunlu kılan bir hüküm mevcut değildir. İlgili kişinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi halinde rapor talep edilebilir. Fakat tanıklara ait bir raporun bulunmaması resmi vasiyetnameyi geçersiz hale getirmez.

Yanlarında dernek çalışanının bulunmasının bir iptal nedeni teşkil edebilmesi için de yanılma, aldatma, korkutma gibi iradeyi sakatlayan hallerin bulunası gerekmektedir ancak miras bırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır’ dedi.

Mirasçıların ve lehine vasiyet yapılan ilgililerin vasiyetnamenin iptali davasını açabileceğini belirten avukat Şeyma Baykal, ‘Mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli karar, taraflara tebliğ edilecek ve yasal itiraz süresinde istinafa başvurulmazsa, karara kesinleşme şerhi konularak kararın kesinleştiği tasdik olunacaktır. Vasiyetnamenin açılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Miras bırakanın vasiyetname düzenlediği tarihte irade yokluğunda olması, kanunda belirtilen şekil şartına uygun olmaması, ahlaka uygun şart olmaması ve anlaşılır nitelikte olmaması halinde vasiyetnamenin geçersiz olduğunu belirterek vasiyetnamenin iptali davası açılabilir’ diye ifade etti.

medyanefesi